nadzór inwestorski Kraków

tel. +48 667 71 66 71
biuro@nadzory.krakow.pl

Nadzory inwestorskie

"

Prowadzimy nadzory inwestorskie z wyłączeniem nadzorów nad domami jednorodzinnymi. 

Oferujemy objęcie nadzoru inwestorskiego nad budową w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub kompleksowo nadzór nad wszystkimi branżami (m. in. branża konstrukcyjno-budowlana, sanitarna, elektryczna) wraz z koordynacją czynności wszystkich inspektorów nadzoru inwestorskiego na budowie. 


Nasze działania pozwalają Inwestorowi zabezpieczyć swoje interesy związane z budową. Za podstawowe zadanie stawiamy sobie: 

 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych w szczególności robót ulegających zakryciu lub zanikających,
 • egzekwowanie jakości prowadzonych robót budowlanych, żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,
 • kontrolę zakresu faktycznie wykonanych prac i rozliczeń finansowych,
 • wstrzymywanie płatności za prace wykonane niekompletnie i prace wykonane niezgodnie ze sztuką budowlaną. 

 

W ramach prowadzonego nadzoru inwestorskiego na koniec każdego miesiąca przedstawiamy Inwestorowi obszerny raport zawierający m. in. 

 • informację na temat postępu prac (roboty zakończone oraz roboty wykonywanie w okresie sprawozdawczym)
 • wykaz usterek i nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli wykonywanych robót budowlanych:
  • kontrola zgodności realizacji budowy z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej),
  • sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowanych wyrobów budowlanych,
 • dokumentację fotograficzną,
 • zalecenia i polecenia wydane kierownikowi budowy oraz kierownikowi robót,
 • sprawdzenie postępu robót w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

 

Łączna wartość nadzorowanych robót przekroczyła 500 mln zł.

Zapraszamy do nawiązania współpracy.
inż. Marek Witkowski
mgr inż. Michał Witkowski

Przykłady zrealizowanych obiektów, gdzie inż. Marek Witkowski pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego można zobaczyć w dziale „REALIZACJE

 

 

kontakt

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy serdecznie do współpracy. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Biuro Realizacji Inwestycji inż. Marek Witkowski
ul. Meissnera 38a
31-457 Kraków

tel. +48 667 716 671
biuro@nadzory.krakow.pl

 

 

Formularz kontaktowy

przeglądy roczne budynków Kraków