nadzór inwestorski Kraków

tel. +48 667 71 66 71
biuro@nadzory.krakow.pl

O firmie

"

 

Firma Biuro Realizacji Inwestycji inż. Marek Witkowski specjalizuje się w branży konstrukcyjno-budowlanej.

Posiadanie uprawnień budowlanych projektowych i wykonawczych bez ograniczeń oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe, uzyskane w kraju i za granicą, pozwalają nam na świadczenie wysokiej jakości usług.

Naszym celem jest prowadzenie powierzonych zadań w sposób rzetelny tak, aby spełnić oczekiwania Klienta. 

W ramach własnej działalności gospodarczej pracujemy od 2007r.

Zakres działalności naszego biura obejmuje:

 • prowadzenie nadzorów inwestorskich (wszystkie branże)
 • odbiory budynków i lokali mieszkalnych od Dewelopera na indywidualne zlecenie Klienta
 • pełnienie funkcji inwestora zastępczego
 • pełnienie funkcji inżyniera kontraktu
 • sporządzanie ekspertyz technicznych dotyczących konstrukcji budynku (we współpracy z rzeczoznawcą budowlanym oraz specjalistami z Politechniki Krakowskiej)
 • projektowanie konstrukcji budowlanych i inżynierskich
 • projektowanie fasad z kamienia naturalnego

Firmę  tworzą:


inż. Marek Witkowski 

 • posiada uprawnienia budowalne bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej: do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót; do oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynków oraz innych budowli
 • posiada uprawnienia budowalne do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • posiada uprawnienia budowalne do sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych
 • przynależy do Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie

WYKSZTAŁCENIE:

1978 – 1984r.         studia wyższe na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Inżynierii Lądowej; kierunek Budownictwo; specjalność: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie 

1972 – 1977r.         Technikum Budowlane przy Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Krakowie

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

od 2002r.                 pełnienie funkcji koordynatora i inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej 

2000 - 2002r.         pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji fasad i posadzek z kamienia naturalnego na budowach w Niemczech 

1993 - 2000r.          pełnienie funkcji kierownika budowy na budowach w Niemczech przy realizacji stanów surowych budynków biurowych, mieszkalnych, przemysłowych

1984 - 1993r.           praca na stanowisku asystenta projektanta i projektanta w Biurze Projektów Węgiel w Krakowie

Przykłady zrealizowanych obiektów można zobaczyć w dzialeREALIZACJE”.

mgr inż. Michał Witkowski 

 • posiada uprawnienia budowalne bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej: do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót; do oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynków oraz innych budowli
 • posiada uprawnienia budowalne do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • posiada uprawnienia budowalne do sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych
 • przynależy do Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie

WYKSZTAŁCENIE:

2010 – 2014r.       studia doktoranckie (III stopnia) na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Inżynierii Lądowej; dyscyplina Budownictwo

2008 – 2010r.      studia magisterskie (II stopnia) na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Inżynierii Lądowej; kierunek Budownictwo; specjalność: Konstrukcje Budowlane 
i Inżynierskie 

2004 – 2008r.     studia zawodowe (I stopnia) na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Inżynierii Lądowej; kierunek Budownictwo; specjalność: Budownictwo Ogólne 

1999 – 2004r.      Technikum Budowlane przy Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Krakowie 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

od 2015r.            pełnienie funkcji asystenta inspektora nadzoru inwestorskiego

od 2012r.            prowadzenie zajęć dydaktycznych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z przedmiotu "Konstrukcje Murowe" oraz "Konstrukcje Betonowe 2"

od 2008r.            wykonywanie projektów budowlanych oraz wykonawczych w branży konstrukcyjnej 
    

PUBLIKACJE NAUKOWE:

 • M. Witkowski. Wpływ zawilgocenia popowodziowego na wytrzymałość zabytkowych konstrukcji murowych.  Monografia: "Dokonania Naukowe Doktorantów - Nauki inżynieryjne - tom I"; ISBN 978-83-63058-33-3, Kraków 2013r.
 • P. Matysek; M. Witkowski. Ocena wpływu wilgotności na wytrzymałość murów ceglanych. Materiały budowlane 05/2013r.
 • P. Matysek; M. Witkowski. Badania wytrzymałości i odkształcalności XIX-wiecznych murów ceglanych. Konferencja naukowo-techniczna Awarie Budowlane XXVI. 2013r.
 • P. Matysek; M. Witkowski. Wytrzymałość na ściskanie XIX murów ceglanych. Materiały Budowlane 05/2014r.
 • P. Matysek; M. Witkowski. Influence of water saturation on the strength and deformability of brick masonry under compression. Konferencja: 16th International Brick and Block Masonry Conference, June 26-30 2016, Padova, Italy.

Publikacje naukowe z listy filadelfijskiej:

 • P. Matysek; M. Witkowski. A comparative study on the compressive strength of bricks from different historical periods. International Journal of Architectural Heritage Conservation, Analysis and Restoration. Volume 10, Issue 4, 2016
 • P. Matysek; M. Witkowski. The influence of water saturation on mechanical properties of ceramic bricks – tests on 19th-century and contemporary bricks. Materiales de Construcción. Vol 66, No 323 (2016)

Uprawnienia Budowlane

 

 

kontakt

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy serdecznie do współpracy. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Biuro Realizacji Inwestycji inż. Marek Witkowski
ul. Meissnera 38a
31-457 Kraków

tel. +48 667 716 671
biuro@nadzory.krakow.pl

 

 

Formularz kontaktowy

przeglądy roczne budynków Kraków